Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-12-18)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

 

od 06.12.2013 r. do 26.12.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji pomieszczenia strychowego na cele mieszkaniowe z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3479/2013 z dnia 03.12.2013r.

 

od 11.12.2013 r. do 31.12.2013 r.

- nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal mieszkalny Nr 4 o powierzchni użytkowej 12,65 m2 z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 6,40 m2 położony w budynku mieszkalnym Nr 10 przy ul. Węgierskiej w Krakowie, z którym związany jest udział wynoszący 13/1000 części w nieruchomości wspólnej czyli w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 350 o powierzchni 0,0653 ha położonej w obrębie 13, jednostka ewidencyjna Podgórze, objętej KW KR1P/00256040/6 oraz we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 14.12.2013 r. do 03.01.2014 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3599/2013 z dnia 12 grudnia 2013r.

 

od 16.12.2013 r. do 05.01.2014 r.

- obejmujący lokal mieszkalny powstały w wyniku adaptacji pomieszczenia strychowego na cele mieszkaniowe z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3597/2013 z dnia 12.12.2013r.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-12-18
Data publikacji:
2013-12-18
Data aktualizacji:
2013-12-18