Dokument archiwalny
OBWIESZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.328.2013.WKA Kraków, dnia 12.12.2013

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 09.12.2013r. wydał decyzję nr AU-2/6733/378/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Lema z Al. Jana Pawła II w Krakowie, na działkach nr 600, 604/3, 603/3, 602/3, 601/3 obr.4 Śródmieście, 1/173, 1/90 obr.52 Nowa Huta”.

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-12-12
Data publikacji:
2013-12-12
Data aktualizacji:
2013-12-12