Dokument archiwalny
Szkoła nauczycielką życia - projekt XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie

 

XIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie otrzyma pieniądze z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, ustanowionego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, na realizację projektu "Szkoła nauczycielką życia".

 

Celem projektu jest pokazanie, że szkoła może i powinna być płaszczyzną, na której stale stwarza się warunki do rozwoju uczniów i nauczycieli, motywuje do nieustannego doskonalenia metod uczenia się i nauczania, skłania do mobilności, uczy samodzielności w myśleniu i działaniu oraz współpracy z innymi. Mamy tu na myśli współpracę , która inspiruje do działania, umożliwia konfrontację z innymi, wymianę doświadczeń, a tym samym pozwala na weryfikację dotychczasowych metod pracy oraz otwiera na to, co nowe, inne. W tym przypadku będzie to współpraca ze szkołą norweską.

 

Tytułem projektu jest parafraza łacińskiej sentencji: „Historia nauczycielką życia". Szkoła jako „nauczycielka życia" może być utożsamiana z każdym nauczycielem odpowiedzialnym za sposób przekazywania wiedzy i efekty swojej pracy, który dba o utrzymanie właściwego poziomu nauczania, uwzględniając potrzeby uczniów i zmieniające się warunki.

 

W ramach wdrażania powyższych idei zrealizowanych zostanie kilka mini projektów. Dwa z nich będą skierowane do nauczycieli, pozostałe do uczniów i nauczycieli. Prace nad nimi prowadzone będą w ramach zajęć szkolnych oraz podczas wizyt roboczych w Polsce i Norwegii. Ich celem będzie poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin (kultura, sztuka, ekologia, edukacja) oraz rozwijanie ważnych cech i umiejętności:

  1.  Wysoka jakość edukacji szansą dla młodych ludzi – organizacja polsko–norweskiej konferencji w Krakowie.
  2. Jak dobra jest nasza szkoła - przeprowadzenie autoewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły, pozyskanie informacji i wykorzystanie ich do doskonalenia pracy szkoły, wykorzystanie dobrych praktyk w szkole partnerskiej oraz przeniesienie ich na własny grunt.
  3. Nasze i Wasze mity moją historią – stworzenie wspólnej polsko–norweskiej sztuki teatralnej.
  4. Uczymy się globalnie – woda naszym wspólnym dobrem - celem jest nauczenie rozpoznawania i rozumienia współzależności istniejących we współczesnym świecie.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JANUSZ MOSKWA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA DŁUGOSZ
Data wytworzenia:
2013-12-12
Data publikacji:
2013-12-12
Data aktualizacji:
2013-12-12