Dokument archiwalny
Ogłoszenie w sprawie udziału w dialogu technicznym poprzedzającym wszczęcie postępowania dotyczącego „Wdrożenia Systemu Zarządzania Programami Zdrowotnymi”.

Ogłoszenie dotyczy  zakwalifikowania do udziału w dialogu technicznym ogłoszonym przez Gminę Miejską Kraków – Urząd Miasta Krakowa poprzedzającym wszczęcie postępowania dotyczącego „Wdrożenie Systemu Zarządzania Programami Zdrowotnymi".

Wzór wniosku o zakwalifikowanie do udziału w dialogu technicznym stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.Zgłoszenia należy dokonać pocztą elektroniczną na adres:  bz.umk@um.krakow.pl 

W temacie maila należy wpisać: „Dialog Techniczny- System Zarządzania Programami Zdrowotnymi”. Wnioski są przyjmowane przez Zamawiającego do dnia 30 grudnia 2013 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia dialogu Zamawiający poinformuje podmioty zakwalifikowane drogą elektroniczną na adres podany we wniosku. Przewidywany termin przeprowadzenia dialogu: 7 stycznia 2014 r.- 10 stycznia 2014 r.

1.  Szczegółowe informacje

2. Wzór wniosku


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
MARIA PIĘTAK-FRĄCZEK
Data wytworzenia:
2013-12-11
Data publikacji:
2013-12-11
Data aktualizacji:
2013-12-11