Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-11-08)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

od 23.10.2013 r. do 12.11.2013 r.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2927/2013 z dnia 09.10.2013r.

 

od 28.10.2013 r. do 17.11.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 1/5 o pow. 1,1249 ha, położona w obrębie 26 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Do Cegielni przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Zielonki.

 

od 29.10.2013 r. do 18.11.2013 r.

- nieruchomości oznaczonych jako:

1. zabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 195 o pow. 0,0080 ha, położona w obrębie 119 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Łobzowskiej 33, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 632/2 o pow. 0,0103 ha, położona w obrębie 43 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Turystycznej, przeznaczonej do oddania we współużytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

od 30.10.2013 r. do 19.11.2013 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3076/2013 z dnia 25.10.2013r.,

 

od 01.11.2013 r. do 21.11.2013 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3115/2013 z dnia 30.10.2013r.,

 

od 04.11.2013 r. do 24.11.2013 r.

- obejmujący lokale użytkowe przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3123/2013 z dnia 30.10.2013r.,

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:

1. część działki nr 124/5, obr. 44-Krowodrza, ul. Wybickiego, na cel handel, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 270/273 obr. 6-Krowodrza, ul. Wiedeńska, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 276/11, obr. 10-Nowa Huta, ul. Architektów, na cele: handel i dojście do obiektu, 1 pozycja na wykazie,

oraz na czas oznaczony do 31.12.2014 r. obejmujący:

1. działkę nr 181 i udział wynoszący 1/4 w działce nr 180 obr. 34-Podgórze, ul. Grota – Roweckiego, na cele: gastronomia, dojście do pawilonu (droga dojazdowa) oraz zieleń (rolniczy), 1 pozycja na wykazie.

 

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

od 30.10.2013 r. do 19.11.2013 r.

- dotyczący 10 części (każda o powierzchni 0,0015 ha) nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Rozdroże, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 188/11, o całkowitej powierzchni 10,5143 ha, obręb 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz osób wymienionych w wykazie


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-11-08
Data publikacji:
2013-11-08
Data aktualizacji:
2013-11-08