Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-10-04)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

 

od 27.09.2013 r. do 17.10.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 161/35 o pow. 0,0034 ha położona w obrębie 17 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Myśliwskiej przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, obejmujące:

1. działki nr 300/17 i 300/18, obr. 69-Podgórze, ul. Rutkowskiego, na cele: droga dojazdowa, zieleń przydomowa i wiata śmietnikowa, 1 pozycja na wykazie,

2. działkę nr 300/7, obr. 69-Podgórze, ul. Miodońskiego, na cele: droga dojazdowa i zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 176/4 obr. 47-Nowa Huta, os. Na Skarpie, na cele: wiata śmietnikowa oraz dojście, 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 239 obr. 45-Krowodrza, ul. Prądnicka, na cel: kiosk handlowy (gastronomia), 1 pozycja na wykazie.

 

od 27.09.2013 r. do 19.10.2013 r.

- nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące:

 

1. lokal mieszkalny oznaczony Nr 4 o powierzchni użytkowej 164,30 m2 z pomieszczeniem przynależnym piwnicą o powierzchni 5,70 m2, położony w budynku mieszkalnym przy ul. Starowiślnej Nr 4, objęty KW KR1P/00458248/0, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 170/1424 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowią części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz we współwłasności nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 145 o powierzchni 0,0528 ha, położonej w obrębie 2, jednostka ewidencyjna Śródmieście objętej KW KR1P/00001488/6

2. lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - strych oznaczony symbolem S, o powierzchni użytkowej 142,98 m2, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KR1P/00492921/2, położony w budynku wielomieszkaniowym Nr 62 przy ul. Dietla w Krakowie, wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 132/1000 nieruchomości wspólnej na którą składają się części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali oraz nieruchomość gruntowa oznaczona nr działki 100 o powierzchni 0,0438 ha, położona w obrębie 3, jednostka ewidencyjna Śródmieście objęta KW KR1P/00182269/7.

 

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-10-04
Data publikacji:
2013-10-04
Data aktualizacji:
2013-10-04