Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowaia

WS-08.6341.1.53.2013.SZ                                                                              Kraków, dnia 02.10.2013

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2012 r., poz. 145) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Stanisława Wrony, występującego przez pełnomocnika Pana Tomasza Kuliga zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu rurowego na rowie (na terenie działki nr 812 obr. 93 Podgórze) pod zjazdem indywidualnym dla zabudowy mieszkaniowej w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa zjazdu indywidualnego o długości 3,0 m i szerokości 4,5 m z ul. Krzyżańskiego(dz. nr 812) na dz. nr 237/2 wraz z budową przepustu średnicy 400 o długości 9,0 m, w celu obsługi komunikacyjnej projektowanej zabudowy w m. Kraków (obr. 93 Podgórze)”.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-10-02
Data publikacji:
2013-10-02
Data aktualizacji:
2013-10-02