Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

 

projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.


Konsultacje odbywać się będą w dniach od 24.09.2013 do 7.10.2013 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.10.2013 r. na:

  • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl
  • numer faksu 12 616 8891
  • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków

 


Dokumenty


Projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.Załącznik do projektu uchwały - Lista pomników przyrody.


Uzasadnienie do projektu uchwały.


Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2013-09-24
Data publikacji:
2013-09-24
Data aktualizacji:
2014-01-21