Dokument archiwalny
Aktualizacja Strategii Rozwoju Krakowa - Badanie ankietowe

Gmina Miejska Kraków przystąpiła do prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa - dokumentu wyznaczającego zasadnicze cele i kierunki rozwoju miasta, przyjętego Uchwałą Nr LXXV/742/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2005 r.

 

Podjęcie prac nad aktualizacją podyktowane jest przede wszystkim zmieniającymi się uwarunkowaniami społecznymi i gospodarczymi oraz nowymi jakościowo wymogami wynikającymi z przyjętych dokumentów strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym.

 

Prace nad aktualizacją Strategii Rozwoju Krakowa zostały zainaugurowane w dniu 1 lipca 2013 r. spotkaniem z udziałem przedstawicieli środowisk społecznych, naukowych i gospodarczych.

Jednym z filarów prac są konsultacje społeczne wśród Mieszkańców, których uwagi i opinie będą stanowiły kluczowy element procesu.

 

Elementem tych konsultacji jest badanie ankietowe, którego celem jest poznanie opinii Mieszkańców na temat aktualnych warunków życia w mieście oraz oczekiwań co do przyszłości Krakowa. Wyniki badania będą stanowić dla Miasta cenny wkład w proces budowania Strategii Rozwoju Krakowa, zarówno na etapie diagnostycznym, jak również przy definiowaniu nowych kierunków rozwoju miasta.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety.

 

Ankietę można wypełniać od 20 września do 15 października 2013 r.

 

Więcej informacji o aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
RAFAŁ KULCZYCKI - DYREKTOR
Osoba publikująca:
WOJCIECH PIĄTKOWSKI
Data wytworzenia:
2013-09-20
Data publikacji:
2013-09-20
Data aktualizacji:
2013-09-20