Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-09-20)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 12.09.2013 r. do 02.10.2013 r.

- nieruchomości oznaczonych jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 139/22 o pow. 0,0090 ha położona w obrębie 47 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Klonowica przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 2624/2013 z dnia 09.09.2013 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:

1. działki nr 51/5, 54/10 i 54/14 obręb 64-Podgórze, w rejonie ul. Wyżynnej, na cel: zieleń (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,

2. udział wynoszący 1/2 w części działek nr 53/6 i 53/20 obręb 31-Podgórze, ul. Grota Roweckiego, na cel: zieleń przydomowa, 5 pozycji na wykazie,

3. działki 551/2, 545/2, obr. 22 – Śródmieście, ul. Olgi Boznańskiej, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie.

 

od 16.09.2013 r. do 06.10.2013 r.

- nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, obejmujący niezabudowane nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków, oznaczone nr działek 132/103 o powierzchni 0,0109 ha, i 132/105 o powierzchni 0,0111 ha, objęte KW KR1P/00181034/4 położone w obrębie 11, jednostka ewidencyjna Podgórze, w rejonie ul. Kapelanka.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9809, 12 6169808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 17.09.2013 r. do 07.10.2013 r.

- nieruchomości oznaczonych jako zabudowana działka ewidencyjna nr 526/24 o pow. 0,0074 ha położona w obrębie 12 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Kamieńskiego przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

 

od 19.09.2013 r. do 09.10.2013 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:

1. część działki nr 15/3 obręb 47-Nowa Huta, os. Hutnicze, na cele: wiata śmietnikowa oraz zieleń osłonowa/rolniczy, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 23/18 obr. 51-Nowa Huta, ul. Boruty-Spiechowicza, na cele: handel oraz dojście, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 92/1 obręb 47-Nowa Huta, os. Willowe, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 95 obr. 47 Nowa Huta), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 23/18 obręb 51-Nowa Huta, os. Handlowe, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 138 obr. 51 Nowa Huta), 1 pozycja na wykazie,

5. część działki nr 300/1 obręb 50-Podgórze, ul. Niedzicka, na cel : garaże i drogi dojazdowe, 2 pozycje na wykazie,

6. części działek nr 173/9, 173/8 i 173/6 obręb 1-Krowodrza, ul. Zygmunta Starego, na cel: ogródki działkowe (rolniczy), 20 pozycji na wykazie,

7. części działki nr 791/1 obręb 4-Krowodrza, ul. Kazimierza Wielkiego, na cele: garaż murowany nr 4 i 6 (garaż) oraz wjazd do garażu (droga dojazdowa), 2 pozycje na wykazie.

 

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

 

od 09.09.2013 r. do 29.09.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, w budynku położonym w Krakowie przy ul. Prusa 14 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 115/1, 115/2, obręb 14, jednostka ewidencyjna Krowodrza, dla których prowadzone są księgi wieczysta nr KR1P/00086320/0, KR1P/00047849/9.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, w budynku położonym w Krakowie przy ul. Wężyka 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu w nieruchomościach oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 82/5, 82/6, obręb 49, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla których prowadzone są księgi wieczysta nr KR1P/00261744/9, KR1P/00135090/7.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-09-20
Data publikacji:
2013-09-20
Data aktualizacji:
2013-09-20