Dokument archiwalny
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Silna i prężna organizacja szansą na Zdrowe Ząbki dzieci w Małopolsce”

Fundacja Kraina Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Księcia Józefa 75A/2, 30-206 Kraków złożyła do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Silna i prężna organizacja szansą na Zdrowe Ząbki dzieci w Małopolsce” do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszcza się ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, na tablicy informacyjnej Biura ds. Ochrony Zdrowia UMK oraz na portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl, będącym integralną częścią Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 10 września 2013 r. do godz. 15.30 osobiście w formie pisemnej w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10 pok. 405 lub drogą elektroniczną na adres: BZ.UMK@um.krakow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).

 

 

W załączeniu:

1. Oferta realizacji zadania publicznego pn. „Silna i prężna organizacja szansą na Zdrowe Ząbki dzieci w Małopolsce”,

2. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzający status prawny Fundacji Kraina Zdrowia z siedzibą w Krakowie, ul. Księcia Józefa 75A/2,

3. Formularz do zgłaszania uwag wraz z uzasadnieniem do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2013-09-04
Data publikacji:
2013-09-04
Data aktualizacji:
2013-09-04