Dokument archiwalny
Rozpatrzenie wniosków

Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.
(Odnośnik do rozpatrzenia)


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2013-06-19
Data publikacji:
2013-06-19
Data aktualizacji:
2013-06-19