Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr 90, 91, 92 położonych w jednostce ewidencyjnej Podgórze

Zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków miasta Krakowa dla obrębów ewidencyjnych nr nr: 90, 91 i 92 położonych w jednostce ewidencyjnej Podgórze.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1a pkt. 2 i art. 20 ust. 1-3 w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOPROF spółka cywilna z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 65K/12.

 

Z up. Prezydenta Miasta

Maria Kolińska

Dyrektor Wydziału Geodezji


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2013-06-07
Data publikacji:
2013-06-07
Data aktualizacji:
2013-06-07