Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-06-07)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 24.05.2013 r. do 13.06.2013 r.

- części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący część działki nr 43, obręb 45-Nowa Huta, os. Szkolne, na cele: handel i dojście do obiektu, 1 pozycja na wykazie.

 

od 29.05.2013 r. do 18.06.2013 r.

- nieruchomości oznaczonych jako:

1. działka ewidencyjna nr 300/21 o pow. 0,0011 ha położona w obrębie 69 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Zagaje,

2. niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 154/4 o pow. 0,0089 ha, położona w obrębie 17 jednostce ewidencyjnej Śródmieście przy ul. Fabrycznej

przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1482/2013 z dnia 27.05.2013r.

 

od 31.05.2013 r. do 20.06.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 664/29 o pow. 3 m2, obręb 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta położona przy ul. Magdaleny Samozwaniec, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące:

1. część działki nr 229/56, obr. 50-Podgórze, ul. Na Kozłówce, na cel: handel, 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 50/4, obr. 81-Podgórze, ul. Wrony, na cel: zieleń przydomowa, 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 170/1, obr. 70-Podgórze, ul. Komuny Paryskiej, na cel: zieleń (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 210/4, obr. 11-Podgórze, ul. Dworska, na cel: garaż blaszany (garaż), 2 pozycje na wykazie,

5. działkę nr 53/2, obr. 12-Krowodrza, ul. Radwańskiego, na cele: zieleń przydomowa i droga dojazdowa. 1 pozycja na wykazie,

6. część działki nr 139/14, obr. 17-Śródmieście, ul. Francesco Nullo, na cel: warstwa dociepleniowa, 1 pozycja na wykazie.

 

od 04.06.2013 r. do 24.06.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 300/4 o pow. 0,0018 ha położona w obrębie 69 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Mączyńskiego, przeznaczonej sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- obejmujący lokal mieszkalny wraz pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy z wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1531/2013 z dnia 29.05.2013r.

 

od 05.06.2013 r. do 25.06.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 51/19 o pow. 0,0208 ha, położona w obrębie 42 jednostce ewidencyjnej Krowodrza przy ul. Herwina-Piątka, przeznaczonej do sprzedaży w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

Skarb Państwa

 

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:

 

 

od 03.06.2013 r. do 24.06.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, w budynku położonym w Krakowie przy ul. Wężyka 11 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 82/5, 82/6, obręb 49, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dla których prowadzone są księgi wieczysta nr KR1P/00261744/9, KR1P/00135090/7.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-06-06
Data publikacji:
2013-06-06
Data aktualizacji:
2013-06-06