Dokument archiwalny
informacja o wynikach przetargów ustnych ograniczonych przeprowadzonych w dniu 4.06.2013 r.

Informacja

dotycząca wyników przetargów

W dniu 4 czerwca 2013 r. w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy ul. Kasprowicza 29, przeprowadzone zostały przetargi ustne ograniczone do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków:

 

 

1. drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 186/3 o powierzchni 0,2341 ha, objętej KW KR1P/00202465/8, położonej w obrębie 31, jednostka ewidencyjna Krowodrza, w rejonie ul. Pękowickiej, której cena wywoławcza wynosiła 472 000,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

Obszar, w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość, nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r, przedmiotowa działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności MN.

 

 

2. czwarty przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków oznaczonej nr działki 135/2 o powierzchni 0,2428 ha położonej w obrębie 69, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Korpala, objętej KW KR1P/00419448/7, której cena wywoławcza wynosiła 570 600,00 zł brutto, w tym 23% podatku VAT.

Nieruchomość podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kliny-Gadomskiego II” zatwierdzonego uchwałą Nr CXV/1551/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r, zgodnie z którym położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami 2MWU.

 

 

Przetargi na sprzedaż opisanych wyżej nieruchomości zakończyły się wynikiem negatywnym, gdyż w wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie zgłosił uczestnictwa w przetargu.

 

 

Kraków, dnia 4 czerwca 2013 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA MAJCHERCZYK
Data wytworzenia:
2013-06-04
Data publikacji:
2013-06-04
Data aktualizacji:
2013-06-04