Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.2.31.2013.JI                                                                                   Kraków, 03.06.2013r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst. jedn. Dz. U. z 2012r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Pana Marka Makieły zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie wód opadowych oraz oczyszczonych ścieków bytowych z mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków z budynku jednorodzinnego zlokalizowanego na działce nr 170/4 obr. 72 Podgórze przy ul. Trockiego w Krakowie do rowu melioracyjnego w zlewni potoku Sidzinka.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-06-04
Data publikacji:
2013-06-04
Data aktualizacji:
2013-06-04