Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-05-27)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 17.05.2013 r. do 06.06.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na udziale w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1329/2013 z dnia 13.05.2013r.

 

od 21.05.2013 r. do 10.06.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1360/2013 z dnia 16.05.2013r.

 

od 22.05.2013 r. do 11.06.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1369/2013 z dnia 17.05.2013r.

 

od 23.05.2013 r. do 12.06.2013 r.

- obejmujący lokal mieszkalny z pomieszczeniem przynależnym przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z prawem użytkowania wieczystego ustanowionego na udziale w gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1387/2013 z dnia 21.05.2013r.,

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas realizacji inwestycji jednak nie dłużej niż na 1 rok od daty zawarcia umowy, obejmującej część działki nr 311/7 obręb 50-Podgórze, ul. Na Kozłówce, na cel: wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie istniejących na tym terenie drogi wewnętrznej, chodnika oraz ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych, 1 pozycja na wykazie.

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-05-27
Data publikacji:
2013-05-27
Data aktualizacji:
2013-05-27