Dokument archiwalny
Dobrowolna zamina mieszkania oferta nr 2013/3/24 os. Willowe 7

1. Adres lokalu: KRAKÓW, OS. WILLOWE 7

2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO – wypowiedzenie umowy najmu*

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

3 POK. Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 63,28 m2

KONDYGNACJA – PARTER

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, WC, GAZ, CO, PIWNICA, CENTRALNIE CIEPŁA WODa

 

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH

7. Wysokość odszkodowania i opłat eksploatacyjnych: 644,82 zł + 559,63 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 1-2 pokoje do 45 m2

- Wyposażenie techn.:

- Lokalizacja: Nowa Huta

- Inne:

 

9. Data złożenia oferty: 23.05.2013 r.

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz

z odsetkami w wysokości 36 436, 60 zł podane na dzień 20.05.2013 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2013-05-24
Data publikacji:
2013-05-24
Data aktualizacji:
2013-10-17