Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.2.22.2013.JI                                                                                    Kraków, 06.05.2013r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013r. poz. 267) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spółka Akcyjna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do rowu odwadniającego w zlewni Rowu Paszowskiego w rejonie ul. Danalówka istniejącym wylotem oczyszczonych ścieków opadowych, bytowych i przemysłowych z terenu zakładu zlokalizowanego przy ul. Półłanki 21 w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2013-05-06
Data publikacji:
2013-05-06
Data aktualizacji:
2013-05-06