Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2013-05-06)

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 26.04.2013 r. do 16.05.2013 r.

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujący części działek nr 400/2, nr 399/1, nr 399/2, nr 400/1 obręb 23-Śródmieście, ul. Radomska, na cel: zieleń miejska (rolniczy do 1000 m2 włącznie), 1 pozycja na wykazie.

 

od 30.04.2013 r. do 20.05.2013 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, obejmujące działki nr 12/5 i 12/7 obręb 45-Krowodrza, ul. Racławicka, na rzecz KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. 1 pozycja na wykazie, na cel:

1. od daty zawarcia umowy do 31.12.2013 r. pod budynkiem biurowym, obsługa komunikacyjna budynku i wjazd (droga dojazdowa), parking, garaże, wiata (magazyn), zieleń (rolniczy),

2. od 1.01.2014 r. pod budynkiem biurowym, obsługa komunikacyjna budynku i wjazd (droga dojazdowa), parking, wiata (magazyn), zieleń (rolniczy).


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2013-05-06
Data publikacji:
2013-05-06
Data aktualizacji:
2013-05-06