Dokument archiwalny
Komunikat Wydzialu Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa w sprawie zasad przejazdu pojazdów z silnikiem elektrycznym (meleksów) przez Rynek Główny w Krakowie od 1 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że na przejazd pojazdów z silnikiem elektrycznym (meleksów) przez Rynek Główny w Krakowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w okresie od 1 czerwca 2013 r. do końca 2013 r. wpłynęły 53 wnioski od 29 wnioskodawców. Ponieważ ilość złożonych wniosków przekroczyła obowiązujący dzienny limit, który wynosi 35 zezwoleń, określono następujące zasady przyznawania zezwoleń:

  1.  Z każdym z 29 wnioskodawców zostanie zawarta umowa na przejazd jednego pojazduz silnikiem elektrycznym przez Rynek Główny w Krakowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego, na okres wskazany we wniosku. W umowie będą określone terminy płatności za zezwolenia na kolejne miesiące.
  2. Umowy, o których mowa w punkcie 1 powinny zostać zawarte w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2013 r., pod rygorem utraty prawa do ich zawarcia.
  3. Nie zawarcie umowy w terminie określonym w punkcie 2 będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się przez danego wnioskodawcę o zezwolenia na przejazd pojazdów z silnikiem elektrycznym przez Rynek Główny w Krakowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego w okresie od 1 czerwca 2013 r. do końca 2013 r.
  4. Po upływie terminu określonego w punkcie 2, biorąc pod uwagę liczbę zawartych umów, Wydział Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa zdecyduje o sposobie ewentualnego rozdysponowania pozostałych w limicie zezwoleń.
  5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10 w pok. 813, pod nr tel. (12) 616-93-15.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
TOMASZ POPIOŁEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOLANTA ŁABĘDŹ
Data wytworzenia:
2013-04-19
Data publikacji:
2013-04-19
Data aktualizacji:
2013-04-19