Dokument archiwalny
Konkurs ofert: Prowadzenie Klubu Seniora - ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie: "Prowadzenie Klubu Seniora - ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI". Termin składania ofert upływa z dniem 8 maja 2013 roku o godz. 15.00.


Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Oferta realizacji zadania publicznego

Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Załącznik nr 3 do ogłoszenia
Karta oceny formalnej oferty

Załącznik nr 4 do ogłoszenia
Karta oceny merytorycznej oferty

Załącznik nr 5 do ogłoszenia
Procentowy przelicznik punktów na kwoty dotacji

Załącznik nr 6 do ogłoszenia
Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Seniora - ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI".

Załącznik nr 7 do ogłoszenia
Oświadczenie wyrażenia zgody na uczestnictwo w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Seniora - ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI".

Załącznik nr 8 do ogłoszenia
Oświadczenie, że udział w pracach komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa ds. opiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Klubu Seniora - ośrodka wsparcia dla seniorów Dzielnicy VI" nie powoduje konfliktu interesów w stosunku do oferentów, uczestniczących w konkursie ofert oraz o nie podleganiu wyłączeniu określonemu w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 
 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2013-04-17
Data publikacji:
2013-04-17
Data aktualizacji:
2013-04-17