Dokument archiwalny
Program Pomocy Lokatorom

 

Gmina Miejska Kraków organizuje VII edycję konkursu ofert pod nazwą Program Pomocy Lokatorom.

W konkursie ofert mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które spełniają kryterium niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i kryterium dochodowe w rozumieniu uchwały Nr LVIII/795/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z dnia 9 listopada 2012 r., poz. 5817).

Szczegółowa informacja na temat konkursu oraz niezbędne formularze są dostępne w załącznikach:

1. Ogłoszenie

2. Harmonogram

3. Zakres remontu

4. Regulamin

5. Oferta

6. Oświadczenie

 

UWAGA:

Dodatkowy termin oglądania lokalu przy ul. Staffa 3/4 przypada w dniu 25 kwietnia 2013r. w godz. 13.00 -15.30.

Aby udostępniono lokal, należy najpierw skontaktować się z administratorem lokalu (Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2, ul. Królewska 25) pod numerem telefonu 12 634 38 35, 12 634-38-86, 12 634-39-00, 12 634-42-13.

UWAGA :

Zgodnie z § 3 ust.6 Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w ramach Programu Pomocy Lokatorom, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 411/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 lutego 2013 – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa wycofuje lokal mieszkalny nr 9 przy ul. Kalwaryjskiej 29 w Krakowie, z konkursu ofert. Złożone oferty na wycofany lokal traktuje się jako bezprzedmiotowe.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
RYSZARD PAŻUCHA
Data wytworzenia:
2013-03-01
Data publikacji:
2013-03-01
Data aktualizacji:
2013-04-16