Dokument archiwalny
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadania publicznego w zakresie: „Ratownictwo i ochrona ludności – wsparcie ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec”


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że na otwarty konkurs na realizację w roku 2013 zadania publicznego w zakresie „Ratownictwo i ochrona ludności - wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec" wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona ze względów formalnych.


 

Osoba odpowiedzialna:
BOGDAN KLIMEK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
Data wytworzenia:
2013-03-01
Data publikacji:
2013-03-01
Data aktualizacji:
2013-04-08