Dokument archiwalny
UWAGA! SZUKAMY FILANTROPÓW KRAKOWA!!!

W roku 2013 przypada XIII już edycja miejskiego konkursu „Filantrop Krakowa". Czekamy na zgłoszenia osób oraz instytucji, które w minionym roku podążając za wewnętrznym głosem - bez rozgłosu i świateł jupiterów - czyniły dobro, pomagały tam - gdzie ta pomoc była najbardziej potrzebna. Szukamy Filantropów Krakowa A.D. 2012!

filantrop_logo.jpg


Historia dobroczynności ma w Krakowie bardzo długą tradycję – mówi Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski - Nie brak w naszym mieście ludzi wrażliwych na potrzeby innych, działających bezinteresownie, z potrzeby serca.


A my ich szukamy! Chcemy by wyszli z cienia i mogli zostać uhonorowani przez Prezydenta Miasta Krakowa oraz Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa za swoje serce zaszczytnym tytułem FILANTROP KRAKOWA.

 

Tytuł nadawany jest na wniosek Bractwa Filantropii, otrzymują go osoby lub podmioty za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym.

 

Kandydatów do tytułu mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich kandydat zasługuje na tak zaszczytny tytuł (zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem). Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

W tym roku tj. w latach ubiegłych przyznane mogą zostać łącznie, co najwyżej trzy tytuły w dwóch kategoriach:

  • za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oceniany według kryterium wysokości wkładu finansowego (kwoty bezwzględne),
  • za najciekawszą formę i efektywność filantropii według kryteriów określonych przez Bractwo.

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie i dostarczenie formularza zgłoszeniowego kandydata do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2012.

 

Propozycje kandydatur do tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2012 należy składać do 31 marca 2013 r., w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych ul. Stachowicza 18 w Krakowie lub w Referacie Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS w Krakowie os. Centrum C 10, pok. 106. Zgłoszenia można również przesłać pocztą.

 

Szczegółowy Regulamin Konkursu, w tym także elektroniczna wersja formularza zgłoszeniowego znajduje się w Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz miejskim portalu dla organizacji pozarządowych (www.ngo.krakow.pl).

 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela w godzinach pracy Urzędu Referat Miejskiego Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, 31-931 Kraków os. Centrum C 10, pok. 105, tel. 12 616 78 04.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!!!


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2013-03-01
Data publikacji:
2013-03-01
Data aktualizacji:
2013-03-01