Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

 

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

o wydaniu decyzji nr 14/4/2012 z 12.09.2012r. zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację drogi

Nr 5/736/10 z 5.11.2010 r.

 

Na podstawie art. 38 w związku z art. 95 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że 12.09.2012r. wydana została decyzja nr 14/4/212 zmieniająca decyzję Nr 5/736/10 z 5.11.2010 r. znak: AU-01-2-BSP.736-18/10, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa ulic Grota – Roweckiego, Bobrzyńskiego jako dróg kategorii powiatowej o parametrach klasy G i klasy Z i ul. Czerwone Maki jako drogi gminnej o parametrach klasy L, rozbudowa skrzyżowania ulic Kapelanka - Brożka (drogi kategorii powiatowej klasy Z) i ul. Grota – Roweckiego, rozbudowa skrzyżowań w ciągu ul. Grota – Roweckiego, Bobrzyńskiego wraz z budową torowiska tramwajowego, przystanku końcowego komunikacji zbiorowej oraz budowa ekranów akustycznych, odwodnienia, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, trakcji tramwajowej, dwóch podstacji trakcyjnych z instalacjami technologicznymi i wewnętrznymi: elektryczną, wodociągową, ogrzewania i wentylacji mechanicznej, systemu sterowania obszarowego i informacji pasażerskiej oraz przebudowa sieci uzbrojenia: kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, gazociągowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, ciepłowniczej oraz przebudowa rowu odwadniającego w rejonie ul. Brożka i Drukarskiej i potoku Zakrzowieckiego, w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii tramwajowej łączącej ul. Brożka oraz Kampus UJ w Krakowie wraz z systemem sterowania ruchem i nadzoru”, na niżej wymienionych działkach ewidencyjnych:

w obrębie nr 7 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków działki nr:

435/1, 435/3, 436/5, 436/7, 436/8, 438/3, 439/3, 440/3, 441/4, 442/14, 442/16, 443/9, 443/11, 444/1, 445/1, 446/3, 447/1, 449/1, 457/10, 457/14, 457/15, 458/1, 459/12, 459/14, 460/12, 460/16, 460/18, 460/20, 461/3, 462/3, 463/6, 463/9, 468/2, 468/7, 512/1, 513/1, 515/1, 517/1, 518/3, 519/3, 520/1, 521/1, 522, 523, 524, 525/3, 526/2, 526/8, 526/10, 526/12, 526/14, 527/1, 527/2, 527/3, 528, 529/1, 536/1,

w obrębie nr 30 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków działki nr:

288/5, 288/7, 288/9, 288/11, 121/12, 121/13,

w obrębie nr 31 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków działki nr:

122/18, 121/12, 10/19, 103/9, 104/10, 104/12, 104/15, 112/9, 113/10, 113/11, 113/8, 114/5, 117/9, 119/26, 119/28, 119/30, 119/32, 121/3, 12/14, 121/7, 121/8, 122/15, 122/16, 123/18, 123/20, 124/9, 125/6, 129/16, 13/10, 131/10, 131/13, 132/19, 132/23, 134/22, 135/5, 136/2, 140/8, 142/5, 143/13, 143/16, 182/41, 1/9, 22/34, 22/36, 23/75, 23/77, 276/15, 277/4, 278/8, 279/16, 281/25, 281/29, 290/15, 290/17, 305/6, 311/26, 311/28, 311/30, 312/4, 312/6, 35/28, 35/30, 50/3, 5/3, 53/19, 54/13, 55/11, 55/14, 55/7, 60/18, 6/7, 9/3, 98/52, 10/17, 10/18, 119/10, 124/3, 126/1, 130/1, 130/23, 132/17, 135/2, 137/10, 137/2, 137/5, 137/9, 13/9, 23/58, 23/59, 281/13, 290/5, 305/5, 35/25, 56/2, 103/1, 10/4, 104/2, 10/6, 115/4,117/2, 118/3, 118/5, 118/6, 119/1, 119/11, 119/6, 119/7, 120/1, 120/2, 122/3, 122/4, 123/2, 124/2, 125/1, 126/2, 127/1, 127/2, 128, 129/4, 129/5, 130/21, 130/22, 131/3, 131/6, 132/6, 13/3, 134/7, 137/6, 137/8, 14/1, 14/3, 15/1, 15/3, 15/4, 17/6, 20/2, 21/1, 21/3, 22/12, 22/15, 22/19, 22/28, 22/29, 22/8, 22/9, 23/23, 23/46, 23/47, 276/13, 276/8, 277/3, 278/3, 279/9, 281/7, 35/21, 35/6, 35/7, 35/8, 36/3, 36/8, 45/2, 46/2, 47/2, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 5/2, 53/7, 53/8, 54/7, 54/8, 55/3, 56/5, 56/6, 56/7, 56/8, 59/10, 59/11, 59/15, 59/5, 59/6, 59/8, 59/9, 60/14, 60/15, 60/4, 6/2, 6/4, 7, 8/2, 9/2, 98/22, 121/10, 123/21,

w obrębie nr 32 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków działki nr:

1/11, 1/15, 1/5,

w obrębie nr 34 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków działki nr:

10/12, 10/14, 10/15, 10/16, 10/17, 10/19, 10/7,10/9, 11/12, 11/14, 11/16, 11/18, 11/22, 11/24, 14/2, 14/4, 14/5, 15/16, 15/4, 15/5,15/6, 15/7, 15/9, 16/2, 16/3, 16/5, 16/8, 17/10, 17/13, 17/14, 17/15, 17/21, 17/24, 17/26, 176, 186/4, 186/6, 199, 200/1, 201/2, 202, 204, 205, 230/7, 230/9, 25/4, 25/5, 25/7, 25/8, 27/10, 27/12, 27/4, 27/6, 27/7, 27/9, 28/11, 28/13, 28/6, 28/7, 28/8, 29/4, 29/5, 29/6, 29/9, 30/26, 30/29, 31/13, 31/14, 31/15, 31/16, 31/20, 33/4, 33/5, 33/6, 35/11, 35/4, 35/6, 35/7, 35/8, 36/3, 36/9, 37/5, 37/7, 38/2, 39/5, 39/8, 40/12, 40/14, 40/2,

w obrębie nr 35 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków działki nr:

15/15, 134/4, 14/25, 13/8, 10/1, 100/1, 100/10, 100/4, 101/1, 101/12, 101/4, 101/7, 102/10, 102/11, 102/12, 102/19, 102/7, 103/1, 103/3, 103/7, 107/10, 107/3, 107/4, 107/6, 107/8, 127/1, 128/31, 128/33, 13/1, 13/2, 13/4, 15/11, 15/3, 15/6, 15/8, 15/9, 16/3, 16/8, 23/12, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 27/3, 27/5, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/6, 28/7, 28/8, 28/9, 30/14, 30/17, 30/18, 30/22, 30/3, 30/9, 31/1, 31/10, 31/7, 31/8, 32/1, 32/4, 33/10, 33/12, 33/3, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 34/1, 34/4, 35/12, 35/14, 35/3, 35/5, 35/6, 35/7, 38/4, 56/3, 59/1, 59/3, 60/1, 60/4, 61/1, 61/4, 62/1, 62/3, 63/1, 64/11, 64/3, 64/4, 64/6, 64/8, 64/9, 95/7, 97/11, 97/3, 97/5, 97/7, 98/1, 98/3, 98/4, 99/11, 99/13, 99/2, 99/7, 99/9, 101/15, 101/16, 102/15, 102/17, 105/4, 111/51, 111/53, 111/55, 113/10, 113/11, 127/3, 128/29, 131/1, 13/6, 14/11, 14/13, 14/15, 14/17, 14/19, 14/22, 14/3, 14/6, 14/9, 15/13, 23/15, 25/7, 29/1, 29/3, 29/6, 31/5, 33/16, 58/2, 59/5, 60/6, 61/7, 62/6, 64/15, 64/19, 64/21, 65/9, 67/8, 97/9, 14/28, 14/30, 113/8,

w obrębie nr 38 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków działki nr:

176/2, 177, 178/10, 178/3, 178/5, 178/6, 178/7, 179/2, 180/2, 181/2, 207/1, 207/3, 207/6, 207/9, 172/9, 172/7, 174/1, 175/1, 172/5, 176/5, 176/7,

 

w obrębie nr 41 jednostka ewidencyjna Podgórze Kraków działki nr:

359/1, 359/15, 359/16, 359/3, 451/1, 451/3, 456/1, 456/3, 456/5.

w zakresie:

• budowa zjazdu wraz z pasem wyłączenia w km od 3+060 do 3+242,

• korekta układu drogowego związana ze zmianą ekranu akustycznego w km 0d 2+129 do 2+229,

• zmiana warstwy ścieralnej asfaltowej na cichą nawierzchnię asfaltową typu SMA na odcinkach drogowych pomiędzy skrzyżowaniami,

• zmiana w zakresie odwodnienia jezdni w km od 3+060 do 3+242,

• zmiana w zakresie sieci elektroenergetycznej eSN i eNN oraz oświetlenia drogowego w km 0d 3+060 do 3+242, od 2+150 do 2+205,

• zmiana w zakresie lokalizacji, długości, wypełnienia oraz zwieńczenia konstrukcji niżej wymienionych ekranów akustycznych: EA-1, EA-2, EA-5, EA-6, EA-7, EA-8, EA-9, EA-10, EA-11, EA-12, EA-13, EA-14, EA-15, EA-16, EA-17

• wiata przystankowa o wymiarach 2,7m x 41,2m na na przystanku końcowym tramwajowo – autobusowym, na działkach nr 179/2 i 180/2 obręb 38 Podgórze w Krakowie

 

w związku z powyższym można się zapoznać z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony środowiska i opinią państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 3 Punktu Obsługi Mieszkańców,

w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-02-11
Data publikacji:
2013-02-11
Data aktualizacji:
2013-02-11