Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2013/2/9 ul. Kielecka 9

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. KIELECKA 9

2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO - wypowiedzenie umowy najmu *

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:

2 POKOJE Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 36,68 m2

KONDYGNACJA – PARTER

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, CO, GAZ

 

6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH

7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 191,17 zł + 117,03 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: garsoniera lub jeden pokój

- Wyposażenie techn.:

- Lokalizacja: Nowa Huta wykluczona

- Inne:

 

9. Data złożenia oferty: 30.01.2013 r.

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz

z odsetkami w wysokości 44 143, 20 zł podane na dzień 28.01.2012 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2013-02-01
Data publikacji:
2013-02-01
Data aktualizacji:
2013-02-01