Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.376.2012.AFŚ Kraków, dnia 11.01.2013r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 08.01.2013r. wydał decyzję nr AU-2/6733/10/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej odciążającej układ kanalizacji osiedla Podwawelskiego na działkach nr 31/6 obr. 12 Podgórze i na części działek nr 42/1, 510/5, 32/3, 510/12, 510/13, 31/11 obr. 12 Podgórze oraz na działkach nr 225/3, 137/39, 137/38, 137/29, 137/37, 137/28, 137/36, 137/3, 137/35, 137/27, 137/33, 137/32 obr. 11 Podgórze i części działek nr 137/50, 137/49, 137/46, 137/47 obr. 11 Podgórze w rejonie ulic Ludwinowskiej, Barskiej, Komandosów w Krakowie”.

 

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 8.00 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2013-01-11
Data publikacji:
2013-01-11
Data aktualizacji:
2013-01-11