Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2013/4/1 ul. Teligi 22

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. TELIGI 22

2. Tytuł prawny do lokalu: BRAK TYTUŁU PRAWNEGO - wypowiedzenie umowy najmu *

3. Własność budynku: BRAK DANYCH

4. Wielkość i struktura mieszkania:

4 POKOJE Z KUCHNIĄ

POW. UŻYTKOWA – 57,13 m2

KONDYGNACJA – I PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, WC, GAZ, CO

 

6. Stan techniczny lokalu: DOBRY

7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 554,73 zł + 332,70 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 30-40 m2

- Wyposażenie techn.: woda, prąd, kanalizacja

- Lokalizacja: cały Kraków (oprócz Nowej Huty), standard obojętny

- Inne:

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

 

9. Data złożenia oferty: 3.01.2013 r.

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz

z odsetkami w wysokości 37 650, 37 zł podane na dzień 30.11.2012 r.

W przypadku lokali pozostających w zasobach Gminy Miejskiej Kraków, po zapłaceniu zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,

po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2013-01-04
Data publikacji:
2013-01-04
Data aktualizacji:
2013-01-04