Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-12-21)

 

Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 04.12.2012 r. do 24.12.2012 r.

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3556/2012 z dnia 28.11.2012 r.

 

od 08.12.2012 r. do 28.12.2012 r.

- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemcy wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3608/2012 z dnia 04 grudnia 2012r.

 

od 14.12.2012 r. do 03.01.2013 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 158 o powierzchni 0,2216 ha, w obrębie 14, jednostka ewidencyjna Krowodrza, objętą KW KR1P/00199708/9, zabudowaną budynkiem użytkowym położonym w Krakowie przy ul. Senatorskiej nr 9.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel. 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

 

od 17.12.2012 r. do 06.01.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowane działki ewidencyjne: nr 196/4 o pow. 0,0316 ha, nr 205/2 o pow. 0,0094 ha, nr 204/3 o pow. 0,0007 ha, nr 204/2 o pow. 0,0133 ha i nr 204/1 o pow. 0,0350 ha położone w obrębie 38 jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul Czerwone Maki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

 

od 18.12.2012 r. do 07.01.2013 r.

- nieruchomości oznaczonej jako niezabudowana działka ewidencyjna nr 504/2 o pow. 62 m2 położona w obrębie 2 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Zarzecze, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej na 99 lat w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3701/2012 z dnia 12.12.2012r.

 

od 19.12.2012 r. do 08.01.2013 r.

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

1. część działki nr 23/18 obr. 51 Nowa Huta, os. Handlowe, na cel: warstwa dociepleniowa ścian szczytowych (mieszkalny, wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 25 obr. 51-Nowa Huta), 1 pozycja na wykazie,

2. część działki nr 207/8 obr. 10 Nowa Huta, ul.Architektów, na cel: ogródek działkowy (rolniczy), 1 pozycja na wykazie,

3. część działki nr 1/4 obr. 8 - Podgórze, ul. Praska, na cel: garaż blaszany (garaż), 1 pozycja na wykazie,

4. część działki nr 155/1 obr. 47 Nowa Huta, os. Wandy, na cele: wiata śmietnikowa, dojście, zieleń (rolniczy), 1 pozycja na wykazie.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-12-21
Data publikacji:
2012-12-21
Data aktualizacji:
2012-12-21