Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-11-30)

 Gmina Miejska Kraków

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

 

od 21.11.2012 r. do 11.12.2012 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3368/2012 z dnia 15.11.2012r.,

- obejmujące lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3370/2012 i Nr 3364/2012 z dnia 15.11.2012r.

 

od 22.11.2012 r. do 12.12.2012 r.

- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3429/2012 z dnia 20.11.2012r.,

- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3406/2012 z dnia 19.11.2012r.

 

od 26.11.2012 r. do 16.12.2012 r.

- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 69/14 powierzchni 0,0292 ha położoną w obrębie 14 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ul. Klimeckiego, objętą KW KR1P/00313988/1.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

- części nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, obejmujący:

1. część działki nr 23/18 obr. 51 Nowa Huta, os. Handlowe, na cel: warstwa dociepleniowa (mieszkalny, wraz z zabudowaniami nieodzownymi do prawidłowego funkcjonowania budynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej nr 92 obr. 51-Nowa Huta), 1 pozycja na wykazie,

2. części działek nr 173/9, 173/8 i 173/7 obr. 1 Krowodrza, ul. Zygmunta Starego, na cel: ogródki działkowe (rolniczy), 153 pozycje na wykazie.

 

od 27.11.2012 r. do 17.12.2012 r.

- przeznaczonej do ustanowienia prawa użytkowania na okres 21 lat na nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 237, obręb 50, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Spółdzielców 5 w Krakowie, zabudowanej budynkiem szkoły, na rzecz Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej, celem prowadzenia Publicznego Gimnazjum Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki,

- nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 232/105 o powierzchni 0,1884 ha, nr 232/123 o powierzchni 0,9583 ha, obręb 57, jednostka ewidencyjna Podgórze, położonej przy ul. Heleny 14, na rzecz jej użytkowników wieczystych, Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowy Bieżanów” z siedzibą w Krakowie przy ul. Mała Góra 6 oraz osób fizycznych.

 

od 28.11.2012 r. do 18.12.2012 r.

- obejmujący nieruchomość zabudowaną garażem położoną w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej, przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie bezprzetargowym w oparciu o art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zatwierdzony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3390/2012 z dnia 19.11.2012 r.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-11-30
Data publikacji:
2012-11-30
Data aktualizacji:
2012-11-30