Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.4.22.2012.JI                                                                                       Kraków,29.11.2012r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości,że na wniosek Zakładu Farmaceutycznego „AMARA” Spółka z o.o. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bieżanowskiej ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z Zakładu Farmaceutycznego „AMARA” Spółka z o.o. zlokalizowanego przy ul. Stacyjnej 5 w Krakowie.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2012-11-29
Data publikacji:
2012-11-29
Data aktualizacji:
2012-11-29