Dokument archiwalny
Warsztaty dla branży turystycznej w Madrycie

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dla branży turystycznej w dniu 17 października 2012 r. w Madrycie, organizowanych przez Województwo Małopolskie wraz z Gminą Miejską Kraków – Urzędem Miasta Krakowa w związku z realizacją projektu pt. „Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8. Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.1 Promocja Małopolski na arenie międzynarodowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Tematem przewodnim warsztatów będzie prezentacja oferty turystyki religijnej Krakowa i Małopolski, a adresatami przedstawiciele touroperatorów zajmujących się tym sektorem turystyki oraz reprezentanci tamtejszych parafii.

Do udziału w warsztatach zapraszamy w szczególności touroperatorów specjalizujących się w przyjazdowej turystyce religijnej, ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa i Małopolski.

O zakwalifikowania się do udziału w warsztatach będzie decydować przedstawienie opisu posiadanej oferty turystyki religijnej oraz kolejność zgłoszeń. Wybranym podmiotom organizator zapewni warunki do prezentacji oferty podczas warsztatów oraz bilety na przelot w obie strony (dla 1 osoby reprezentującej dany podmiot).

Zgłoszenia do udziału w warsztatach należy składać wg załączonego formularza w formie pisemnej w sekretariacie Wydziału Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, lub na adres e-mail: magdalena.osuch@um.krakow.pl, w terminie do 19 września, do godz. 15.30.

Osobą zajmującą się sprawą w Wydziale Informacji, Turystyki i Promocji Miasta UMK jest P. Magdalena Osuch, tel. 12 616 60 61, 797 018 725.


 

Osoba odpowiedzialna:
MARCIN KANDEFER - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAŁGORZATA PRZYGÓRSKA-SKOWRON
Data wytworzenia:
2012-09-11
Data publikacji:
2012-09-11
Data aktualizacji:
2012-09-11