Dokument archiwalny
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

WS-08.6341.2.41.2012.AZ                                                                                 Kraków, 14.08.2012r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

Działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy MURAPOL S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Szymona Babika zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu i odprowadzenie ścieków opadowych do rowu „F” w zlewni potoku Sudoł od Modlnicy z terenu inwestycji pn.: ”Budowa zespołu budynków jednorodzinnych mieszkalnych w zabudowie szeregowej na działkach nr 365, 366, 412/2, 412/3 obr. 34 Krowodrza, z wjazdem z działki 361/7 obr. jw., przy ul. Dzielnej w Krakowie”.


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JOANNA IBEK
Data wytworzenia:
2012-08-14
Data publikacji:
2012-08-14
Data aktualizacji:
2012-08-14