Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2012/3/29 os. Willowe 6

1. Adres lokalu: KRAKÓW,   OS. WILLOWE 6

2. Tytuł prawny do lokalu: wypowiedzenie umowy najmu (powództwo o eksmisję)*

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA – 63,81 m2
KONDYGNACJA – PARTER

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO,


6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH

7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 650,22 zł + 393,02 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: 1 pokój z jasną kuchnią ok. 30-35 m2
- Wyposażenie techn.: 
- Lokalizacja: Nowa Huta – stara część
- Inne:


9. Data złożenia oferty: 20.07.2012 r.

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 27 702,70 zł podane na dzień 10.07.2012 r.

W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-07-23
Data publikacji:
2012-07-23
Data aktualizacji:
2012-07-23