Dokument archiwalny
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na realizacje zadań publicznych w zakresie "Ratownictwo i ochrona ludnosci"

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Krysysowego informuje, że na otwarty konkurs na realizację w roku 2012 zadań publicznych w zakresie "Ratownictwo i ochrona ludnosci" ( wsparcie funkcjonowania ratownictwa medycznego na terenie Gminy Miejskiej Kraków ) wpłyneła jedna oferta, która została odrzucona ze względów formalnych.


 

Osoba odpowiedzialna:
ADAM MŁOT - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
PRZEMYSŁAW WAŚNIOWSKI
Data wytworzenia:
2012-07-10
Data publikacji:
2012-07-10
Data aktualizacji:
2012-07-10