Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych na terenie miasta Krakowa w obrębach ewidencyjnych nr nr: 5, 6, 7 i 8 w jednostce ewidencyjnej Śródmieście.

Zgodnie z art. 24a ust. 1, 2 ustawy z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych położonych na terenie miasta Krakowa w obrębach ewidencyjnych nr nr: 5, 6, 7 i 8 w jednostce ewidencyjnej Śródmieście.

 

Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1-3 w/w ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454).

 

Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego upoważnione zostało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno Kartograficzne w Krakowie spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 10.

 

Maria Kolińska

Dyrektor Wydziału Geodezji

Urzędu Miasta Krakowa

Geodeta Miejski


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA KOLIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA KUŁAGA
Data wytworzenia:
2012-07-04
Data publikacji:
2012-07-04
Data aktualizacji:
2012-07-04