Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania oferta nr 2012/3/27 os. Willowe 14

1. Adres lokalu: KRAKÓW,   OS. WILLOWE 14

2. Tytuł prawny do lokalu: wypowiedzenie umowy najmu *

3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW

4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA – 56,61 m2
KONDYGNACJA – I PIĘTRO

5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO, BALKON


6. Stan techniczny lokalu: BRAK DANYCH

7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: 601,20 zł + 305,30 zł

8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:

- Struktura i wielkość: pokój z kuchnią ok. 30 m2
- Wyposażenie techn.:
- Lokalizacja: obojętna
- Inne:

OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA


9. Data złożenia oferty: 2.07.2012 r.

*UWAGA!

Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 50 019, 22 zł podane na dzień 29.06.2012 r.

W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.

Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

 

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 

 

  

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA BURY - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-07-04
Data publikacji:
2012-07-04
Data aktualizacji:
2012-07-04