Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.49.2012.EŁY                                                             Kraków, dnia   02.07.2012r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 30.04.2012r. wydał decyzję AU-2/6733/141/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15kV Pasternik w Krakowie i dwóch torów napowietrznej linii 110kV (odcinki po około 60m od projektowanej stacji do wcięcia w istniejącą linię 110kV) wraz ze zjazdem z ul. Gaik” – dz. nr 2/6, 2/1, 1488 obr.33 Krowodrza

 

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-07-03
Data publikacji:
2012-07-03
Data aktualizacji:
2012-07-03