Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

AU-02-1.6733.102.2012.EŁY                                               Kraków, dnia 28.06.2012r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 lit. c) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 26.06.2012r. wydał decyzję AU-2/6733/206/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n.: „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie, jako element projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, wraz z infrastrukturą techniczną - na działkach nr 64/32, 64/10, 64/17, 64/41, 64/42, 64/9, 103/3, 64/40, 64/15, 64/35, 36/7, 36/8, 48/4, 48/3, 3/1, 3/5, 3/6, 107, 108, 109, 2/4, 2/5, 100/1, 1/1, 1/5, 1/8, 1/7, 101/3 obręb 43 Nowa Huta; 1/565, 1/566, 1/228, 39/6, 1/349, 36, 42, 35/3 obręb 20 Nowa Huta; 264/15, 264/16, 263/11, 51/25, 51/27, 51/24, 249 obręb 47 Nowa Huta, przy ul. Giedroycia w Krakowie”.

 

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją zgromadzoną w sprawie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa Rynek Podgórski 1, pokój nr 1 i 2, w godzinach przyjęć stron: w poniedziałek, we wtorek, środę i piątek w godz.: 7.40 – 15.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-06-28
Data publikacji:
2012-06-28
Data aktualizacji:
2012-06-28