Dokument archiwalny
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK ZAKRZÓWEK" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 czerwca do 16 lipca 2012 r. - Termin wnoszenia uwag dotyczących wyłożonego projektu planu do dnia 6 sierpnia 2012 r.
Odnośnik do do strony z planem


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - P.O. DYREKTORA BIURA
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2012-06-18
Data publikacji:
2012-06-18
Data aktualizacji:
2012-06-18