Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.130.2012.DPO                                                       Kraków, dnia  14.06.2012 r.OBWIESZCZENIE  o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej  ø110/160 mm w rejonie ul. Unruga w Krakowie, na działkach nr 75, 12/11 obr 37 Podgórze ”

z wniosku: Pana Mariana Torby, ul. Podole 5, Kraków

w dniu 14.06.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/193/2012

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punkt Obsługi MieszkańcówGodziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 – 15


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-06-18
Data publikacji:
2012-06-18
Data aktualizacji:
2012-06-18