Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

AU-02-1.6733.141.2012.WKA                                          Kraków, dnia 15.06.2012

OBWIESZCZENIE  o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.: 
„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piltza w Krakowie” – działki nr 183 (obr.70 Podgórze), 200/2, 200/3, 200/1, 20, 21, 217 (obr.42 Podgórze)

z wniosku: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – ul. Senatorska 1, Kraków działającego przez pełnomocnika Pana Jana Rajtara

w dniu 15.06.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/197/2012


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urba


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-06-18
Data publikacji:
2012-06-18
Data aktualizacji:
2012-06-18