Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego



AU-02-1.6733.109.2012.WKA                                          Kraków, dnia 15.06.2012





OBWIESZCZENIE  o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.: 
„Budowa zasilania szafy oświetleniowej przy ul. Domagały kablem YAKXS 4x120mm2 od szafki pomiarowej zlokalizowanej przy stacji trafo nr 33776 w związku z inwestycją Budowy ul. Domagały na odcinku od ul. Agatowej do ul. Nad Drwiną w Krakowie” – działki nr 250/3, 186/4, 186/19, 187/17, 187/19, 186/27, 186/28, 186/15, 186/29, 236/19, 236/12, 180/7, 180/8, 179/8, 178/1, 176/5, 174/5, 174/9, 173/10, 174/7, 173/7, 342, 170/22, 170/15, 170/17, 172/4, 172/6, 170/9, 169/10, 169/12, 170/14, 170/13, 169/13, 167/6, 167/12, 192/2, 165/4, 198/2, 197/2, 195/2, 161/6, 209/2, 212/4, 158/7, 157/8, 275, 216/7, 217/2, 218/2, 221/2, 222/2, 226/2, 225/2, 42/4, 41/3, 40/2, 234 (obr.104 Podgórze).

z wniosku: Gminy Miejskiej Kraków - Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Rafała Birtusa

w dniu 15.06.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/196/2012


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:40 – 15


 

Osoba odpowiedzialna:
STANISŁAWA GÓRSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-06-18
Data publikacji:
2012-06-18
Data aktualizacji:
2012-06-18