Dokument archiwalny
Projekt miejskiej strategii zapobiegania i reakcji

Kraków jako pierwsze polskie miasto opracował projekt miejskiej strategii prewencji i reagowania na zdarzenia rasistowskie i ksenofobiczne. Projekt finansowany był ze środków Trust for Civil Society for Central and Eastern Europe.


„To cenna inicjatywa, która będzie podstawą do realizacji dalszych działań" - powiedziała Zastępca Prezydenta Krakowa Anna Okońska - Walkowicz odbierając dokument od Adama Bulandry, autora projektu ze Stowarzyszenia INTERKULTURALNI PL.

 

„Dla Krakowa jego wielokulturowość to obecnie nie tylko historia, ale przede wszystkim teraźniejszość i przyszłość. Stale rosnąca liczba mieszkańców, których korzenie sięgają różnych zakątków Europy i świata, stawia przed nami niezwykle ważne wyzwanie zapewnienia im w długofalowej perspektywie poczucia nie tylko gościnności ale i pełnej akceptacji dla ich wielokulturowości. Z tego względu podjęliśmy decyzję o przygotowaniu strategii, tak by działania w zakresie budowania społeczeństwa tolerancyjnego poszerzyć o katalog działań jakie w tym zakresie podejmować może administracja publiczna" - mówi Adam Bulandra.

 

Dokument jest efektem prac zrealizowanych między sierpniem 2011 a majem 2012 przez Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości INTERKULTURALNI PL we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych oraz kilkunastoma instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

 

strategia_okladkaCelem projektu jest ograniczenie zachowań rasistowskich i ksenofobicznych oraz ich wizualnych przejawów z przestrzeni publicznej w Krakowie oraz przekazanie modelu rozwiązań dla pozostałych polskich miast.

 

W ramach prac nad dokumentem prowadzony był monitoring wydarzeń i reakcji od 2007 r., uruchomiono stronę www.open-krakow.pl poprzez którą można zgłosić wydarzenia o charakterze rasistowskim lub ksenofobicznym, uzyskać pomoc prawną, interweniować w sprawie obraźliwego napisu, przeprowadzono treningi antydyskryminacyjne dla przedstawicieli służb oraz instytucji państwowych biorących udział w pracach nad strategią. Ostatecznym efektem było wypracowanie dokumentu zawierającego m.in. opis występujących w Krakowie problemów, określenie zadań dla poszczególnych służb i organizacji, wskazanie sposobów i administracyjnych ścieżek postępowania w przypadku konieczności reakcji na określony akt lub zachowanie.

 

Strategia określa również sposoby prowadzenia działań typowo prewencyjnych, obejmujących zadania publiczne w sferze edukacji, kształtowania przestrzeni publicznej, organizacji imprez masowych, a także kampanii społecznych.

 

Jednym z najważniejszych celów strategicznych dokumentu jest przystąpienie przez Kraków do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi UNESCO, stowarzyszenia międzynarodowego pod przewodnictwem Norymbergi - miasta partnerskiego Krakowa. Ponadto przewidziano budowę instytucjonalnych ram przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii, na którą składa się powołanie miejskiego pełnomocnika (rzecznika) ds. dyskryminacji, stworzenie społecznej platformy konsultacji i rozwoju polityk antydyskryminacyjnych, budowanie kompetencji międzykulturowych pracowników Urzędu. Innym z elementów jest zapewnienie ochrony prawnej przed dyskryminacją oraz ochrona porządku publicznego w tym przestrzeni miejskiej przed agresywnymi komunikatami. Działania w ramach strategii rozpisano na lata 2012-2016.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
ŻĄDŁO JAN - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SYLWIA DROŻDŻ
Data wytworzenia:
2012-05-31
Data publikacji:
2012-05-31
Data aktualizacji:
2012-05-31