Dokument archiwalny
Dobrowolna zamiana mieszkania Oferta Nr 2012/3/23 ul. Krowoderskich Zuchów 13

1. Adres lokalu: KRAKÓW, UL. KROWODERSKICH ZUCHÓW 13


2. Tytuł prawny do lokalu: wypowiedzenie umowy najmu *
3. Własność budynku: GMINA MIEJSKA KRAKÓW
4. Wielkość i struktura mieszkania:
3 POKOJE Z KUCHNIĄ
POW. UŻYTKOWA - 47,90 m2
KONDYGNACJA - V PIĘTRO
5. Wyposażenie techniczne: INSTAL. ELEKTR., KANALIZAC. WODNA, ŁAZIENKA, GAZ, CO, WINDA

6. Stan techniczny lokalu: DO REMONTU
7. Wysokość odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu i opłat eksploatacyjnych: brak danych
8. Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany:
- Struktura i wielkość: do 30 m2
- Wyposażenie techn.: co, gaz, prąd
- Lokalizacja: okolice
- Inne: parter ewentualnie do II piętra
OFERENT JEST CHĘTNY DO ZAMIANY ZA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA

9. Data złożenia oferty: 25.05.2012 r.
*UWAGA!
Wypowiedzenie umowy najmu zostało spowodowane zaległościami czynszowymi wraz
z odsetkami w wysokości 33 775,40 zł podane na dzień 24.05.2012 r.
W przypadku zapłacenia zaległości czynszowych wraz z odsetkami istnieje formalna możliwość zamiany lokalu.
Zaległości mogą być wpłacone przez kontrahenta zamiany na konto depozytowe,
po sfinalizowaniu zamiany przechodzą automatycznie na konto stałe.

Oferta jest ważna rok od daty złożenia

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BURY KATARZYNA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
Data wytworzenia:
2012-05-28
Data publikacji:
2012-05-28
Data aktualizacji:
2012-05-28