Dokument archiwalny
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

 

AU-02-1.6733.96.2012.WKA Kraków, dnia 04.05.2012

 

 

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego


Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, iż w sprawie inwestycji pn.:
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 191/1, 188/1, 187/1, 185/1, 183/3 (obr.31 Krowodrza) przy ul. Pękowickiej w Krakowie".

z wniosku: Budland Sp. z o. o. - ul. Głowackiego 10, 30-085 Kraków działającej przez pełnomocnika Pana Borysława Czarakcziewa

w dniu 04.05.2012r. Prezydent Miasta Krakowa wydał decyzję ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego nr AU-2/6733/145/2012


W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, Stanowisko nr 4 Punktu Obsługi Mieszkańców.

Godziny przyjęć stron:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8 - 15

 


 

Osoba odpowiedzialna:
GÓRSKA STANISŁAWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MONIKA WYWIAŁ
Data wytworzenia:
2012-05-07
Data publikacji:
2012-05-07
Data aktualizacji:
2012-05-07