Dokument archiwalny
Wykazy nieruchomości podane do publicznej wiadomości (2012-05-04)


Gmina Miejska Kraków

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, odpowiednio w dniach:

 

od 25.04.2012 r. do 15.05.2012 r.
- nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, obejmujące:
1. udział wynoszący 1/22 w działce nr 57/79, obr. 47-Podgórze, nie obciążony prawem użytkowania wieczystego, przy ul. Heila, na cel: droga dojazdowa, na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
2. część działki nr 239 obręb 45-Krowodrza ul. Prądnickiej, na cel handel na rzecz spółki wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
3. część działki nr 147/1 obręb 44-Krowodrza ul. Chełmońskiego, na cel zieleń (rolniczy) na rzecz osoby wymienionej w wykazie, 1 pozycja na wykazie,
4. część działki nr 11/2 obręb 52-Śródmieście ul. Kołłątaja, na cel: zieleń przydomowa (rolniczy), altana śmietnikowa, dojście (droga dojazdowa), warstwa dociepleniowa (mieszkalny) na rzecz podmiotu wymienionego w wykazie, 1 pozycja na wykazie.
- obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich najemców w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1076/2012 z dnia 20.04.2012 r.,
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z ułamkowymi częściami gruntu pod budynkami, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1075/2012 z dnia 20.04.2012 r.

od 26.04.2012 r. do 15.05.2012 r.
- obejmujący część nieruchomości budynkowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1074/2012 z dnia 20.04.2012r.

od 26.04.2012 r. do 16.05.2012 r.
- nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych obejmujący niezabudowaną nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 298/4 o powierzchni 0,0339 ha, położoną w obrębie 51, jednostka ewidencyjna Podgórze w rejonie ul. Heltmana, objętą KW KR1P/00081961/0.
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 nr 102 poz. 651 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.

- nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w obrębie 101, jednostka ewidencyjna Podgórze, przy ul. Zalipki, objęte KW KR1P/00203814/7, oznaczone nr działek 518/4 o powierzchni 0,0414 ha, 519/3 o powierzchni 0,0322 ha, 519/9 o powierzchni 0,0587 ha, 519/11 o powierzchni 0,0657 ha, 519/12 o powierzchni 0,0730 ha, 519/13 o powierzchni 0,0691 ha, na których zgodnie z decyzjami o ustaleniu warunków zabudowy mogą zostać wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne z garażami oraz udział wynoszący 3/8 części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 519/20 o powierzchni 0,0380 ha, która została wydzielona jako droga dojazdowa.
Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 413, tel 12 616 9808 w godzinach pracy urzędu.
- obejmujący lokal użytkowy przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą udziału w gruncie pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1071/2012 z dnia 20.04.2012 r.
- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1084/2012 z dnia 23.04.2012 r.

od 27.04.2012 r. do 17.05.2012 r.
- obejmujący lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1108/2012 z dnia 25.04.2012 r.,
- obejmujący lokale mieszkalne z pomieszczeniami przynależnymi przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z ułamkową częścią gruntu pod budynkami stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 1109/2012 z dnia 25.04.2012 r.

 

Skarb Państwa

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3/4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także
na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy
ul. Basztowej 22 zostały podany do publicznej wiadomości następujące wykazy dotyczące nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, odpowiednio w dniach:


od 30.04.2012 r. do 21.05.2012 r.
- dotyczący nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, oznaczonej jako działka ewidencyjna 48 o pow. 1 ha 33 a 33 m2 obr. 63 Kraków - Śródmieście, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki wymienionej w wykazie.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WITKOWICZ MARTA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ROMANISZYN
Data wytworzenia:
2012-05-02
Data publikacji:
2012-05-02
Data aktualizacji:
2012-05-02