Dokument archiwalny
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków wzbogacających ofertę kulturalną miasta

Konkurs został rozstrzygnięty zarządzeniem Nr 991/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wzbogacających ofertę kulturalną miasta.


 

Osoba odpowiedzialna:
DZIEDZIC STANISŁAW - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2012-04-16
Data publikacji:
2012-04-16
Data aktualizacji:
2012-04-16