Dokument archiwalny
Szkody spowodowane wymarznięciem upraw rolnych

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa informuje, że do dnia 16 kwietnia 2012 r. można zgłaszać szkody spowodowane wymarznięciem upraw rolnych.

Program pomocy przewiduje:

  • kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania ARiMR,
  • odraczanie i rozkładanie na raty przez ANR płatności z tyt.umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości,
  • stosowanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) ulg w podatku rolnym, za 2012 r.

O wymienioną pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów - wyniosą:

  1. średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w stosunku do produkcji z 3 lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub
  2. powyżej 1050 zł - w drzewach i plantacjach wieloletnich o okresie użytkowania powyżej 5 lat.

Procedura oraz wymagane wzory wniosków dostępne są na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK os.Zgody 2 pokój 417.


 

Osoba odpowiedzialna:
OLSZOWSKA-DEJ EWA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JACEK DERKACZ
Data wytworzenia:
2012-04-11
Data publikacji:
2012-04-11
Data aktualizacji:
2012-04-12